dr inż. Tomasz BAKOŃ

Tomasz Bakon

Dyscypliny KBN: Nauki techniczne
Specjalności: Elektrotechnika, Energetyka, Elektronika
Stopień naukowy: Dr.-Ing. (dr inż.)

Zainteresowania naukowe:
Metrologia wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, energoelektronika, jakość energii elektrycznej, przyłączanie źródeł odnawialnych do systemu elektroenergetycznego, sterowanie układów przekształtnikowych, sieci elektroenergetyczne

Stanowisko i miejsce pracy
adiunkt, Katedra Podstaw Inżynierii i Energetyki, Instytut Inżynierii Mechanicznej, SGGW w Warszawie

Ludzie Nauki - Baza OPI | Google Scholar | COST Who is Who |